مرمريت سپيد سنگ شيراز-مرودشت

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    گودزرشک
  • شهر مرتبط:
    مرودشت
  • آدرس:
    مرودشت . روتای قاسم اباد – گودزرشک