مرمريت صالحان ارسنجان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    خبریز
  • شهر مرتبط:
    ارسنجان
  • آدرس:
    روستای سرآباد،کیلومتر45 مرودشت ارسنجان