وثوق سنگ

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    تپه های رباط
  • شهر مرتبط:
    آباده
  • آدرس:
    50 کیتومتری شمال شهرستان آباده – منطقه رباط -طول جغرافیایی 52 درجه و 06 دقیقه و عرض جغرافیایی 31 درجه و 21 دقیقه .