مرمريت شورجستان اباده

وضعیت معدن

تعطیل موقت

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    آباده
  • آدرس:
    35کیلومتری آباده