مرمريت نگين پارس آباده

وضعیت معدن

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

  • نوع محصول معدن:
    سنگ‌های تزئینی و نما
  • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
  • آدرس: