سيليس کيسه جين

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    ابگرم
  • شهر مرتبط:
    تاکستان
  • آدرس:
    استان قزوین-آبگرم-کیلومتر14 آبگرم به حصار روستای ک