خاک صنعتي جنوب آتش انبار

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قزوین- بوئین زهرا- بخش رامند- روستای آتش انبار
  • آدرس: