خاک صنعتي خروس دره

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قزوین- بوئین زهرا- آوج- روستای خروس دره
  • آدرس: