خاک صنعتي چنارستان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    60کیلومتری غرب قزوین- روستای فشالنج- 2 کیلومتری روستای نیکوئیه
  • آدرس: