شمال قلعه

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    طارم سفلی
  • شهر مرتبط:
  • آدرس:
    روستای قلعه