آهک زرين کوه

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    روستای زرین کوه
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    طول جغرافیایی50.29.30 الی50.30.30 شرقی و عرض های 36.03.48 الی 36.05 شمالی