شيرازک

وضعیت معدن

متروكه

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    قاقازان
  • شهر مرتبط:
    تاکستان
  • آدرس: