آتش انبار

وضعیت معدن

تعطیل موقت

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    رامند دانسفهان
  • شهر مرتبط:
    بویین زهرا
  • آدرس:
    12 کیلومتر به دانسفهان- غرب