گرک باغي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
  • آدرس:
    05 38 49 تا 28 41 49 شرقی و 29 27 35 تا 22 31 35 شمالی