خاک صنعتي کذلک

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آبیک
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    آبیک زیاران 12 کیلومتر به طرف روستای امیرنان روستا