سنگ سفيد

وضعیت معدن

متروكه

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    نیکویه
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    جاده قزوین_رشت سه راهی نیکویه(ابترش)