شمال قشلاق زاجکان سفلي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    طارم سفلی
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    55 کیلومتری جاده قزوین به رشت – زاجکان سفلی