شن و ماسه ميانکوه زياران

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    زیاران
  • شهر مرتبط:
    آبیک
  • آدرس: