خاک صنعتي علاء الدين زيگلو

وضعیت معدن

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

  • نوع محصول معدن:
    غیر فلزی
  • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
  • آدرس: