سنگ لاشه شمال ميرخوان پائين

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قزوین- بخش طارم سفلی- روستای میرخوان پائین
  • آدرس: