بهشتيان 2

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آبگرم
  • شهر مرتبط:
    بوئین زهرا
  • آدرس: