سنگ تزئيني شمه دشت

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    طارم
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    شهرستان طارم بعد از روستای عمقین منطقه شمه دشت استان قزوین