ازناب

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آبگرم – روستای ازناب
  • شهر مرتبط:
    آوج
  • آدرس:
    30 کیلومتری امتداد جاده آبگرم- روستای کله سر