سنگ لاشه حاجي آباد آقابابا

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    شمال غرب شهرستان قزوین