سنگ لاشه – آباد راهان پارس

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    آبیک
  • آدرس:
    458839.000-3992582.998&459046.000-3992582.998&459086.000-3992248.998&458888.000-3992248.998