نمک آبي شماره 5 حوض سلطان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قم
  • آدرس:
    کیلومتر 35 اتوبان قم تهران دریاچه حوض سلطان