کوه سفيد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کوه سفید
  • شهر مرتبط:
    قمرود
  • آدرس:
    کیلومتر3 روستای کوه سفید