شن و ماسه کوهي شوراب

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قم
  • آدرس: