گچ کوه ميل

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    سلفچگان
  • شهر مرتبط:
    قم
  • آدرس:
    قم- بخش سلفچگان- 2 کیلومتری روستای چشمه علی