گرانيت پلنگ دره

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    سلفچگان
  • شهر مرتبط:
    قم
  • آدرس:
    قم -سلفچگان – روستای حصار سرخ- گرانیت پلنگ دره