نمک آبي 14 حوض سلطان

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قم
  • آدرس:
    معدن نمک آبی 14 از لحاظ جغرافیایی در شمال قم و حدود 35 کیلو متری شهر قم واقع شده است. نزدیکترین روستا به محدوده، روستای امین آباد است که در 5 کیلومتری جنوب غرب محدوده می‌باشد. جهت دسترسی به معدن از مسیر اتوبان قم – تهران پس از طی حدود 28 کیلومتر به خروجی شوسه روستای امین آباد در کنار اتوبان رسیده و باطی حدود 7 کیلومتر به محدوده دسترسی یافت.