طلا ساريگوني

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    قروه
  • آدرس:
    35کیلو متری شمال شرقی شهر قروه محصور بین ابادیهای داشکسن-نیبند و بهارلو