کور کوره

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    حسن اباد یاسوکند
  • شهر مرتبط:
    بیجار
  • آدرس: