دره زيارت عليا

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    سرشیو
  • شهر مرتبط:
    سقز
  • آدرس: