وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    ننور
  • شهر مرتبط:
    بانه
  • آدرس:
    بانه- روستای جنیره – 2 کیلومتر سمت جنوبی