خاک صنعتي حصاروئيه

وضعیت معدن

درحال تجهیز

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    حصاروئیه
  • شهر مرتبط:
    شهربابک
  • آدرس:
    21 کیلومتری جنوب شهربابک