پوکه معدني برج انار

وضعیت معدن

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    انار
  • شهر مرتبط:
    رفسنجان
  • آدرس: