آهک تنگ انجير

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  غیر فلزی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • استان:
 • بخش استان:
  مرکزی
 • شهر مرتبط:
  کرمان
 • آدرس:
  38 کیلومتری غرب شهرستان کرمان