کجين سبزواران

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    فاریاب
  • شهر مرتبط:
    کهنوج
  • آدرس:
    98 کیلو متر شمالغرب کهنوج