مس سنگ آواز

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    شهربابک
  • آدرس:
    55 کیلومتری جنوب شهربابک