سنگ آهن چشمه گز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    کرمان
  • آدرس:
    40 کیلومتری شمالغرب شهرکرمان