مس آشيانه زر سنجري پور

وضعیت معدن

تعطیل موقت

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    باغ بهادر
  • شهر مرتبط:
    رابر
  • آدرس: