منگنز تيما 5 کان سنگ کرمان

وضعیت معدن

درحال تجهیز

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    رفسنجان
  • آدرس: