گچ شوره نوق رفسنجان

وضعیت معدن

متروكه

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    فردوسیه
  • شهر مرتبط:
    رفسنجان
  • آدرس:
    200 کیلومتری شمال شرقی کرمان