سنگ لاشه ماهان کاظم پور

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کهنو
  • شهر مرتبط:
    کرمان
  • آدرس:
    کرمان ماهان بخش کهنو