ماسه بادي محمد عسکري

وضعیت معدن

مجوز برداشت

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کبوتر خان
  • شهر مرتبط:
    رفسنجان
  • آدرس: