چاله (کرامت اسکندري)

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    ماران
  • شهر مرتبط:
    کهنوج
  • آدرس: