گرانيت قطب آباد جوزم

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    جوزم
  • شهر مرتبط:
    شهربابک
  • آدرس:
    225 کیلوتر شرق کرمان