گارنت کوه گبري شرکت معادن نيکان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مهدی آباد ده پناه- وسیل آباد
  • شهر مرتبط:
    رفسنجان
  • آدرس: