سيليس دهکهان

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    دهکهان
  • شهر مرتبط:
    کهنوج
  • آدرس: